A. Si tenim figues,
és que és estiu.

B. Si no tenim figues,
és que som a l’hivern.

C. Si no és estiu,
no tenim figues.

D. Si tenim mandarines,
no és estiu.

E. Quan tenim mandarines,
no tenim figues.


︎MENU CAT / ESP / ENG  ︎ IG